For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت نفیسه سلطانی زاده خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی تلفن : 33913330 31 98+ فکس : 33912254 31 98+ وب سایت : نفیسه سلطانی زاده
  • استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
زمینه های تحقیقاتی :
  • بررسی مکانیسم های مرتبط با فرایند تردی
  • کاربرد روش های جدید در صنعت گوشت
  • غذا-داروها و کاربرد آن ها در صنایع غذایی
  • ارزیابی حسی در صنایع غذایی

آخرین مقالات

تحت نظارت وف ایرانی